Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 
Βεβαίωση αρίθμησης ακινήτου  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Τεχνική Υπηρεσία

Για την λήψη βεβαίωσης αρίθμησης απαιτούνται τα εξής:

  • Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
  • Φωτοτυπία τοπογραφικού σχεδίου που να προσδιορίζει το οικόπεδο εντός του οικοδομικού τετραγώνου (από το κτηματολόγιο ή από την εκδοθείσα άδεια στην Πολεοδομία).
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Επιστροφή