Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Άδεια εκσκαφής (τομής)  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση άδειας εκσκαφής  από το Δήμο απαιτούνται τα εξής:

 
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών (βάση του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2307/95) και κατοχυρώνει το Δήμο για την καλή εκτέλεση της εκσκαφής και την σωστή αποκατάσταση της. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στο Δήμο για ένα έτος ακόμα μετά το πέρας του έργου (αναφορά στους όρους της άδειας )*.

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Επιστροφή