Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Άδεια εκσκαφής (τομής)  


Αρμόδια Υπηρεσία:
Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση άδειας εκσκαφής  από το Δήμο απαιτούνται τα εξής:

 
Το ποσό της εγγυητικής επιστολής ορίζεται από τον προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών (βάση του άρθρου 7 παρ. 7 του ν. 2307/95) και κατοχυρώνει το Δήμο για την καλή εκτέλεση της εκσκαφής και την σωστή αποκατάσταση της. Η εγγυητική επιστολή παραμένει στο Δήμο για ένα έτος ακόμα μετά το πέρας του έργου (αναφορά στους όρους της άδειας )*.

Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Επιστροφή