Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Βεβαίωση υψομέτρου  


Η βεβαίωση υψομέτρου είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και δίνεται  όπου αυτό δεν είναι οριστικό.

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση βεβαίωσης υψομέτρου πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά και να μην υπάρχει οφειλή από τους ιδιοκτήτες προς το Δήμο Αμαρουσίου (ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Δήμου):

  • Υποβολή αίτησης (Ειδικό έντυπο για εκτύπωση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αντίγραφο συμβολαίου (απλή φωτοτυπία)
  • Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για αποδοχή τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων.
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Επιστροφή