Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Βεβαίωση υψομέτρου  


Η βεβαίωση υψομέτρου είναι απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και δίνεται  όπου αυτό δεν είναι οριστικό.

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία

Για έκδοση βεβαίωσης υψομέτρου πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά και να μην υπάρχει οφειλή από τους ιδιοκτήτες προς το Δήμο Αμαρουσίου (ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Δήμου):

  • Υποβολή αίτησης (Ειδικό έντυπο για εκτύπωση) προς την Τεχνική Υπηρεσία
  • Τοπογραφικό διάγραμμα
  • Αντίγραφο συμβολαίου (απλή φωτοτυπία)
  • Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη για αποδοχή τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων.
 
Η αίτηση κατατίθεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου.
Επιστροφή