Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος  

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία
 
Για έκδοση άδειας μερικής κατάληψης οδοστρώματος απαιτούνται τα εξής
 
Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφετε εκτός από την ακριβή διεύθυνση και η ημερομηνία καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνει η κατάληψη του οδοστρώματος.
Η άδεια εκδίδεται πάντα σε συνεννόηση με το Γραφείο Κυκλοφορίας για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η αίτηση κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.

Επιστροφή