Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Άδεια μερικής κατάληψης οδοστρώματος  

Αρμόδια Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία
 
Για έκδοση άδειας μερικής κατάληψης οδοστρώματος απαιτούνται τα εξής
 
Υποβολή αίτησης (απλή αίτηση) προς την Τεχνική Υπηρεσία 

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφετε εκτός από την ακριβή διεύθυνση και η ημερομηνία καθώς και οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνει η κατάληψη του οδοστρώματος.
Η άδεια εκδίδεται πάντα σε συνεννόηση με το Γραφείο Κυκλοφορίας για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.
Η αίτηση κατατίθεται στο γενικό πρωτόκολλο του Δήμου.

Επιστροφή