Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες  


Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες - σε ποιες περιπτώσεις γίνεται;
Η ανάκτηση επωνύμου γίνεται στις περιπτώσεις όπου έχει τελεστεί γάμος πριν το νόμο περί ισότητας των δύο φύλων (Ν 1329/83) και επιθυμεί η γυναίκα να ανακτήσει το πατρικό της όνομα. Οι ενδιαφερόμενες πρέπει να απευθυνθούν στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχουν δηλώσει τον γάμο τους.

Ανάκτηση επωνύμου από έγγαμες γυναίκες - τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι η ταυτότητα της ενδιαφερόμενης και η αίτηση που χορηγείται από το Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί ο γάμος τους.

Αίτηση


 

Επιστροφή