Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Δήλωση Επωνύμου  


Το επώνυμο του τέκνου πρέπει να προσδιοριστεί με κοινή αμετάκλητη δήλωση και των δύο γονέων και μπορεί να είναι είτε του ενός εκ των δύο συζύγων, είτε συνδυασμός των επωνύμων ποτέ όμως περισσότερα από δύο. Σε περίπτωση που δεν προσδιοριστεί το επώνυμο τότε τα παιδιά παίρνουν το επώνυμο του πατέρα τους, Αρ.1505 Α.Κ.

Aίτηση αλλαγής επωνύμου - τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
Η αίτηση για αλλαγή επωνύμου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου όπου έχει δηλωθεί η γέννηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Απόφαση Νομάρχη για την αλλαγή ή δικαστική απόφαση με πιστοποιητικό τελεσιδικίας, η οποία και πρέπει να κατατεθεί μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που εκδόθηκε.

Αίτηση

Σε περίπτωση που παρέλθει ο μήνας θεωρείται εκπρόθεσμη η διαδικασία και απαιτείται το αντίστοιχο παράβολο χαρτοσήμου.

Επιστροφή