Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Καθαριότητα - Ανακύκλωση
Τμήμα Καθαριότητας
Διεύθυνση: Αγ. Αθανασίου 31, Τ.Κ. 15125 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  Γραμμή Δημότη 15321

Έχοντας ως γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία και την καθαριότητα της πόλης και με προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, ο Δήμος Αμαρουσίου κατοχυρώνει το δικαίωμα που έχουν οι πολίτες για υγιεινή διαβίωση. Το τμήμα Καθαριότητας καθημερινά αντιμετωπίζει και δίνει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών σε θέματα καθαριότητας καθώς και φροντίδας του περιβάλλοντος. Στην υπηρεσία λειτουργεί Γραφείο Μηχανογράφησης, όπου γίνεται συστηματική καταγραφή των αιτημάτων των Πολιτών και μετά την εκτέλεση της εργασίας ακολουθεί τηλεφωνικός ποιοτικός έλεγχος. Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι οι εξής:
 • Αποκομιδή, οικιακών, νοσοκομειακών απορριμμάτων και προϊόντων ανακύκλωσης
 • Αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων και μπαζών
 • Συντήρηση, αντικατάσταση, πλύσιμο, μετακίνηση και προσθήκη κάδων απορριμμάτων
 • Οδοκαθαρισμός, πλύσιμο δρόμων και πλατειών.
 • Καθαρισμός σχαρών φρεατίων δικτύου ομβρίων.
 • Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων του Δήμου, καθώς και του προαυλίου χώρου των σχολείων
 • Συλλογή νεκρών ζώων
 • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 • Επιθεώρηση-αυτοψία καθαριότητας
 • Έλεγχος ποιότητας καθαριότητας
 • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, "Local Agenda 21"

 

Συλλογή Απορριμμάτων    
 
Οδοκαθαρισμός / Καθαριότητα πόλης    
 
Κάδοι Απορριμμάτων    
 
Καθαρισμός κτιρίων και χώρων    
 
Κανονισμός Καθαριότητας και Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων
 
“ΤΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ”