Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΟμιλία του Δημάρχου Αμαρουσίου, Γιώργου Πατούλη στο Ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ

Φίλες και φίλοι,

Με ιδιαίτερα μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας, με αφορμή το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ.

Αγαπητοί Σύνεδροι,

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο κατεξοχήν και από τη φύση του πλησιέστερος στον πολίτη θεσμός.
Είναι ο θεσμός που ανταποκρίνεται με τον πλέον άμεσο και αποδοτικό τρόπο στις καθημερινές του ανάγκες, δίνοντας λύσεις στα προβλήματά του και επενδύοντας στη βελτίωση της καθημερινότητάς του.
Είναι κατανοητό ότι λόγω και αυτής της εγγύτητας με τον πολίτη, η ευθύνη και ο μεγάλος αριθμός αρμοδιοτήτων που έχει μεταφερθεί στην τοπική Αυτοδιοίκηση είναι καίριας σημασίας.
Ευθύνη για την κάθε οικογένεια. Ευθύνη για τον κάθε πολίτη.
Ευθύνη για την κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών, οικονομικών και λειτουργικών του αναγκών.
Όπως βεβαίως γνωρίζετε, στο επίκεντρο του προβληματισμού για τους θεσμούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται τον τελευταίο καιρό το σχέδιο «Καλλικράτης».
Ένα σχέδιο πραγματικά πολλά υποσχόμενο. Ένα σχέδιο που διευρύνει την παρουσία και την ισχύ των δήμων και των περιφερειών, χωρίς όμως να δίνει απαντήσεις στις αναρίθμητες δυσλειτουργίες των αυτοδιοικητικών μονάδων (οικονομικών και θεσμικών).
Με τον «Καλλικράτη», ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο που κρίνεται από όλους μας ως μια αναγκαία επί της αρχής πρόταση για συζήτηση, ενισχύονται πρακτικά οι πλέον ισχυροί και αποτελεσματικοί Δήμοι, χωρίς όμως κίνητρα και λύσεις για τα θεσμικά και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Οι Δήμοι πρέπει να αυξήσουν τις δυνατότητές τους να εξυπηρετήσουν τον πολίτη, να επιλύσουν τα καθημερινά προβλήματα και να ενισχύσουν την ποιότητα ζωής του.
Οι Δήμοι πρέπει να είναι πιο βιώσιμοι, πιο λειτουργικοί, πιο συγκροτημένοι με περισσότερους πόρους, με περισσότερη ευελιξία και καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό.
Οι Δήμοι πρέπει να έχουν επιβεβαιωμένη Διαχειριστική Επάρκεια που να εγγυάται την ορθή αξιοποίηση των πόρων και των δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Φίλες και φίλοι,
Το σχέδιο «Καλλικράτης» υπόσχεται να δώσει πρακτικές λύσεις στα συσσωρευμένα διοικητικά και λειτουργικά προβλήματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπόσχεται επί της θεωρίας, αλλά προτεινόμενες λύσεις στην πράξη δεν υπάρχουν ακόμη.
Για το λόγο αυτό σε πρώτη φάση κρίνεται ως θετική η κατάθεση της πρότασης αυτής. Δεν αρκεί όμως μόνο η προβλεπόμενη μείωση των λειτουργικών εξόδων, αλλά πρέπει να καταβληθεί πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για την απόδοση των απαραίτητων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποιηθεί.
Πόρων που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα του έργου της.

Τίθενται λοιπόν βασικά ερωτηματικά που αφορούν στην επίλυση βασικών οικονομικών ζητημάτων.
1ο ερώτημα: τι θα γίνει με την τελευταία δόση των παρακρατηθέντων από τους ΟΤΑ πόρων που δεν έχει καταβληθεί;
2ο ερώτημα: τι θα γίνει με την καταβολή στους ΟΤΑ των οφειλομένων για το 2009 από τα ΕΛΤΑ, το φόρο ζύθου κ.ά.;
3ο ερώτημα: τι θα γίνει με την αύξηση του τέλους ταξινόμησης;
4ο ερώτημα: πώς θα αντιμετωπιστεί η μείωση, αντί για αύξηση, της ειδικής εισφοράς;
5ο ερώτημα: θα δοθεί ενίσχυση για την κάλυψη των πόρων που είναι απαραίτητοι για τη μισθοδοσία των εργαζομένων από προγράμματα που έχουν πλέον ενταχθεί στο Δημοτικό προϋπολογισμό (όπως οι σχολικοί φύλακες, οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι», στην κοινωνική μέριμνα, κ.ά.);
6ο ερώτημα: θα δοθεί οικονομική ενίσχυση για τις τακτοποιήσεις του προσωπικού που έγιναν με τις αποφάσεις του ΑΣΕΠ (ΠΔ 164/2004) και με τις μεταγενέστερες ρυθμίσεις του Κώδικα του 2006 και τις τροποποιήσεις του;
7ο ερώτημα: υπάρχει πιθανότητα αύξησης της επιχορήγησης για τους παιδικούς σταθμούς, τα αθλητικά και τα πολιτιστικά θέματα, που συνήθως καλύπτει ένα περίπου 10% του προϋπολογισμού του τελικού κόστους στους τομείς αυτούς;
8ο ερώτημα: θα δοθεί οικονομική ενίσχυση για τη Δημοτική Συγκοινωνία, το κόστος της οποίας το έχουν αναλάβει εξολοκλήρου οι Δήμοι;

Φίλες και φίλοι,
Η διαπίστωση είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει ανάγκη για μεταρρύθμιση.
Η ανάγκη είναι πρόδηλη. Είμαστε όλοι έτοιμοι να προχωρήσουμε σε λιγότερους, πιο ισχυρούς, πιο ευέλικτους, πιο βιώσιμους και πιο αποτελεσματικούς αυτοδιοικητικούς θεσμούς.
Βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του σχεδίου αυτού, όμως, παραμένει η σωστή χρηματοδότηση για την επαρκή και ορθή αντιμετώπιση των ανακατατάξεων και των προβλημάτων που θα συσσωρευθούν με τα νέα δεδομένα.
Κάτι τέτοιο όμως, όπως έχει δείξει και η πρακτική, δεν είναι άμεσα πραγματοποιήσιμο και μάλιστα μέσα στους επόμενους δέκα μήνες, μέχρι την θέση σε ισχύ του Σχεδίου «Καλλικράτης».

Φίλες και φίλοι,
Δεν ακούσαμε για πόρους.
Δεν ακούσαμε για εκχώρηση αρμοδιοτήτων από το κράτος στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Χρειάζεται αισιοδοξία για μια τέτοια μεταρρύθμιση.
Χρειάζεται πειθώ, πίστη, ειλικρίνεια και συγκεκριμένες προτάσεις υλοποίησης.
Τα θεσμικά όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν ήδη δώσει τις προτάσεις τους.
Μένει η κυβέρνηση να ανοίξει τα χαρτιά της.
Μένει να πει τα πράγματα με το όνομά τους.
Εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα, γιατί εμείς αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των πολιτών καθημερινά.
Η δική μας συμπεριφορά εξαρτάται άμεσα από τη συμπεριφορά ης κυβέρνησης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Είμαστε όμως έτοιμοι για διάλογο.
Έτοιμοι όμως και για μάχες και αγώνα όταν αδικείται η ίδια η κοινωνία και οι πολίτες, για μεταρρυθμίσεις που θέλουν τους Δήμαρχους υπηρέτες του κράτους και όχι του πολίτη.
Ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο, μια περίοδο μεγάλης κρίσης και έντονων αλλαγών που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα.

Σας ευχαριστώ.Επιστροφή