Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
ΠΕΠ Αττικής - ΚΠΣ

Στρατηγικοί Στόχοι
Ο γενικός στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος που τίθεται για την Περιφέρεια Αττικής είναι η ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της πρωτεύουσας με παράλληλη εξομάλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται μέσα από το ΠΕΠ Αττικής στους παρακάτω βασικούς στόχους:
 
Διεύρυνση του Διεθνούς Ρόλου της Πρωτεύουσας.
Αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.
Μείωση της ανεργίας και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Αναβάθμιση υποδομών και αειφόρος διαχείριση των πόρων στις δυτικές περιοχές, στις υποβαθμισμένες περιοχές και τις λοιπές περιμετρικές ζώνες
Αποκατάσταση των επιπτώσεων από τον σεισμό στην Αττική την 7-9-99.
 
Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 32 Μέτρα.
 
Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :
 
Κατασκευή 2,36 Km οδικού δακτυλίου της Αθήνας
Δημιουργία 1 νέου ΧΥΤΑ
Κατάρτιση 7.226 ατόμων
10 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης
Βελτίωση και συμπλήρωση 20 Km εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου.
Ενίσχυση 430 μεταποιητικών και τουριστικών ΜΜΕ μέσω του Καν. 70
 

Μελέτη - Ανακατασκευή Δημοτικών Κτιρίων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, ΚΑΠΗ στο Δήμο Αμαρουσίου
Πρόκειται για την ανακαίνιση – ανακατασκευή του κτιρίου του Παλιού Δημαρχείου επί της  Πλατεία Ηρώων και του κτιρίου της επί της οδού Θεμιστοκλέους 3 που σήμερα στεγάζεται το Διαδημοτικό δίκτυο ΟΤΑ υγείας.
Αντικείμενο του έργου ήταν η μελέτη εφαρμογής και η κατασκευή - ανακατασκευή των δύο δημοτικών κτιρίων που υπέστησαν ζημιές από το σεισμό της  9ης Σεπτεμβρίου 1999.
Το έργο εντάθηκε στο μέτρο 5 του άξονα 5 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής με κωδικό πράξης 58081 και συγχρηματοδοτήθηκε κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Επιστροφή