Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
ΠΕΠ Αττικής - ΚΠΣ

Στρατηγικοί Στόχοι
Ο γενικός στρατηγικός αναπτυξιακός στόχος που τίθεται για την Περιφέρεια Αττικής είναι η ανάδειξη του διεθνούς ρόλου της πρωτεύουσας με παράλληλη εξομάλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Ο γενικός αναπτυξιακός στόχος εξειδικεύεται μέσα από το ΠΕΠ Αττικής στους παρακάτω βασικούς στόχους:
 
Διεύρυνση του Διεθνούς Ρόλου της Πρωτεύουσας.
Αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και του περιβάλλοντος.
Μείωση της ανεργίας και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Αναβάθμιση υποδομών και αειφόρος διαχείριση των πόρων στις δυτικές περιοχές, στις υποβαθμισμένες περιοχές και τις λοιπές περιμετρικές ζώνες
Αποκατάσταση των επιπτώσεων από τον σεισμό στην Αττική την 7-9-99.
 
Οι παραπάνω στόχοι εξειδικεύονται σε 6 Άξονες Προτεραιότητας και σε 32 Μέτρα.
 
Επιλεγμένοι Βασικοί Δείκτες
Τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα :
 
Κατασκευή 2,36 Km οδικού δακτυλίου της Αθήνας
Δημιουργία 1 νέου ΧΥΤΑ
Κατάρτιση 7.226 ατόμων
10 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης
Βελτίωση και συμπλήρωση 20 Km εθνικού – επαρχιακού οδικού δικτύου.
Ενίσχυση 430 μεταποιητικών και τουριστικών ΜΜΕ μέσω του Καν. 70
 

Λειτουργία Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι
Η μονάδα Βοήθεια στο Σπίτι παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, όπως κατ' οίκον νοσηλεία, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική, οικιακή φροντίδα κλπ σε ηλικιωμένα και ανήμπορα άτομα , ΑμΕΑ ανεξαρτήτου ηλικίας και γενικά μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες.
Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι έχει στόχο την

Διευκόλυνση στην αγορά εργασίας των γυναικών που είναι επιφορτισμένες με την φροντίδα και εξυπηρέτηση ηλικιωμένων και λοιπών πληθυσμιακών ομάδων που χρήζουν βοηθείας.
Αποφυγή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της λειτουργίας δομών παροχής οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας των ατόμων αυτών.
 
Σκοπός του προγράμματος είναι

H στήριξη και η φροντίδα των ατόμων στο οικείο περιβάλλον τους
Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους
Η αποφυγή χρήσης ιδρυματικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού
Η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους
Η ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου και η προσέλκυση εθελοντών.
 
Η Μονάδα απασχολεί  έξι (6)  άτομα των εξής ειδικοτήτων :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ

1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

1

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΒΟΗΘΟΙ

4

 
Το έργο έχει ενταχθεί στο μέτρο 3 του άξονα 3 του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττικής με κωδικό πράξης 112781 και συγχρηματοδοτείται κατά 65% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Επιστροφή