Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

  • ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η Πράξη στοχεύει στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μέσω ενός πλέγματος παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στο Δήμο Αμαρουσίου.
Συγκεκριμένα η πράξη αφορά στη λειτουργία, σύμφωνα με τους όρους και τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας που ορίζει η Πρόσκληση 55,
των παρακάτω έξη (6) κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας:

  • Κοινωνικό Παντοπωλείο
  • Κοινωνικό Φαρμακείο
  • Κοινωνική Δομή παροχής Συσσιτίων
  • Δημοτικός Λαχανόκηπος
  • Γραφείο Διαμεσολάβησης
  • Τράπεζα χρόνου

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 816.000 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 14 «Εδραίωση της μεταρρύθμισης στον Τομέα Ψυχικής Υγείας,  Ανάπτυξη της Α’ θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του Πληθυσμού στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με κωδικό Πράξης 431034 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

Προβλέπεται η ανάπτυξη των «ΚΕΠ Υγείας» (Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία) σε 14 Δήμους, που θα έχουν ως στόχο την πρόληψη νοσημάτων και την προαγωγή της υγείας. Επιπλέον θα μπορούν παρέχονται σε πολύ μικρό βαθμό, βασικές θεραπευτικές υπηρεσίες σε άτομα που δεν καλύπτονται από το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ανασφάλιστοι).
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 528.932,20ευρώ.

Το έργο έχει ενταχθεί στον   Άξονα Προτεραιότητας 14 «Πλήρης ενσωμάτωση του Ανθρώπινου Δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» με κωδικό Πράξης 430957 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα