Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
Πράσινο Ταμείο

  • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ, ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το παρόν έργο αφορά στην αναβάθμιση - ανακατασκευή τριών (3) Παιδικών Χαρών του Δήμου Αμαρουσίου με την προμήθεια και τοποθέτηση παιχνιδιών, δαπέδων και λοιπού αστικού εξοπλισμού, με στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων του Δήμου Αμαρουσίου για το έτος 2013, η οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχετικά πρότυπα ασφαλείας.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 170.300 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο « ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο .

  • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

To  έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και υλοποίηση ενός πλήρους και ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου και διαχείρισης του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Αμαρουσίου με την δυνατότητα
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 73.431 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο « ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Χώροι στάθμευσης στον αστικό χώρο» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο

  • ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η πράξη αφορά στην εισαγωγή αυτοματοποιημένου Συστήματος Διάθεσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike Sharing) στον Δήμο Αμαρουσίου, το οποίο θα αποτελέσει ένα αποδοτικό και προσιτό σύστημα δημόσιας μεταφοράς θα προωθήσει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα θα αναβαθμίσει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον (μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, εισαγωγή σε επιλεγμένα σημεία Σταθμών Ενοικίασης με φιλικά περιβαλλοντικές τεχνολογίες και αισθητική που αναβαθμίζει το δομημένο αστικό περιβάλλον) θα αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής της πόλης, μειώνοντας τους ρύπους και την ηχορρύπανση και αυξάνοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων θα μειώσει το κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό πρόβλημα του κέντρου
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 229.837,80 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο « ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»  του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» το οποίο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.

 

 

Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα