Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου Αμαρουσίου
ΠΕΠ Αττικής - ΕΣΠΑ

 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 285

Το έργο αφορά την κατασκευή Παιδικού – Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 285 του Δήμου Αμαρουσίου, δυναμικότητας 40 νηπίων.
Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.781.611,50 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 296478 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 
     
http://www.maroussi.gr/appdata/usertexts/images/2013/09/23_9_2013_paidikoi_29_sm.jpg  
     
   

 

 • ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΝΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ

Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει την δημιουργία ενός δικτύου πεζόδρομων, διαπλατυσμένων πεζοδρομιών και ποδηλατοδρόμων, το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους οδούς και θα συνδέει χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της περιοχής της Κοκκινιάς (Π.Ε.10) του Δήμου Αμαρουσίου.
Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.726.669,19
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αναζωογόνηση Αστικών Περιοχών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 215900 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

http://www.maroussi.gr/appdata/usertexts/images/2013/09/23_9_2013_paidikoi_17_sm.jpg   http://www.maroussi.gr/appdata/usertexts/images/2013/09/23_9_2013_paidikoi_17_sm.jpg
     
http://www.maroussi.gr/appdata/usertexts/images/2013/09/23_9_2013_paidikoi_17_sm.jpg   http://www.maroussi.gr/appdata/usertexts/images/2013/09/23_9_2013_paidikoi_17_sm.jpg
 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Π.Χ. – ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ 2° ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 2° ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το έργο βρίσκεται επί των οδών Μ. Αλεξάνδρου, Χλόης και Γούναρη στο Δήμο
Αμαρουσίου. Αφορά στην κατασκευή ενός νέου κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων και το Κλειστό Γυμναστήριο στο 2ο Γυμνάσιο- 2ο Λύκειο Αμαρουσίου. Το συνολικό εμβαδό δόμησης είναι 1.364,75 τμ, ενώ η κάλυψη ισογείου είναι 1.173,95 τμ, εντός οικοπέδου επιφάνειας 7.608,25 τμ. Περιλαμβάνει 1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, Κλειστό Γυμναστήριο, Αποδυτήρια, Χώρους Υγιεινής, Κυλικείο.
Ο συμβατικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.881.200 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 346706 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

http://www.maroussi.gr/appdata/usertexts/images/2013/09/23_9_2013_paidikoi_17_sm.jpg   http://www.maroussi.gr/appdata/usertexts/images/2013/09/23_9_2013_paidikoi_17_sm.jpg
     
http://www.maroussi.gr/appdata/usertexts/images/2013/09/23_9_2013_paidikoi_17_sm.jpg    
 
 • ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Η πρόταση αφορά στη διαμόρφωση του οδικού δικτύου, στην βελτίωση της προσβασιμότητας στην εν λόγω περιοχή και στην ενίσχυση του πρασίνου κατά μήκος των οδών παρέμβασης, με σκοπό τόσο την λειτουργική όσο και την αισθητική αναβάθμιση της περιοχής. Το συνολικό μήκος της προτεινόμενης παρέμβασης είναι περίπου 430,00 μ.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 246.000 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας - Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 464720 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 • ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ Κ.Χ 9760 ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου του οικοδομικού τετραγώνου 9760 του Δήμου Αμαρουσίου, του ανώνυμου πεζοδρόμου νότια αυτού καθώς και των οδών Κονίτσης (από Αγίου Αθανασίου έως Κέκρωπος), Αγίου Αθανασίου (από Κονίτσης έως Σωρού) και Σωρού (από Αγ. Αθανασίου έως Αμμοχώστου). Σκοπός είναι η αναβάθμιση της εν λόγω περιοχής και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων, μέσω της δημιουργίας ενός ελεύθερου δημόσιου χώρου αναψυχής και πρασίνου, καθώς και μέσω της ανάπλασης των παρακείμενων οδικών αξόνων με κύριο μέλημα τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Επίσης, μέσω της ενίσχυσης του πρασίνου και της χρήσης ψυχρών υλικών, θα επιτευχθεί η βελτίωση των επιπέδων θερμικής άνεσης στο ευρύτερο αστικό περιβάλλον.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 2.436.871,81ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 457025 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Αμαρουσίου για πράξεις που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία σε ειδικά θέματα που δεν μπορεί να καλυφθεί από το υφιστάμενο προσωπικού του Δήμου. Ο Δήμος Αμαρουσίου, έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, προτίθεται να ωριμάσει και υποβάλλει στο ΕΣΠΑ μεταξύ άλλων τα έργα:

 1. Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Κοκκινιάς Δήμου Αμαρουσίου
 2. Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Πολυδρόσου Δήμου Αμαρουσίου
 3. Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Ψαλιδίου Δήμου Αμαρουσίου
 4. Αντιπλημμυρικά έργα περιοχής Αναβρύτων Δήμου Αμαρουσίου
 5. Δομή ανοικτής φροντίδας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο Ο.Τ 722 του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 50.000 ευρώ.
Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 «Τεχνική Στήριξη
Εφαρμογής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2007-2013» με κωδικό Πράξης 376646 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Δεν βρέθηκαν Αποτελέσματα