Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΣυνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
Παρατηρήσεις
1
13/1/2017
10:00
2
30/1/2017
 
10:00 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
3
17/2/2017
 
4
28/3/2017
12:00
5
28/3/2017
12:30
6
4/4/2017
09:00
7
10/4/2017
10:00
8
8/5/2017
 
10:00
9
30/5/2017
10:00
10
21/7/2017
10:00
11
27/7/2017
11:00
12
5/9/2017
 

09:30

13
26/9/2017
 

09:00


Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ετών:  2011, 2012, 2013, 2014, 20152016.