Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 
Πρόσκληση
Αποφάσεις
Παρατηρήσεις
1
24/1/2019
10:30 (Αναβλήθηκε)
3
15/3/2019
09:00 (Ορθή επανάληψη)
4
26/3/2019
10:00 (Αναβλήθηκε)
6
9/4/2019
10:00 (Ορθή επανάληψη)
7
20/6/2019
10:00 (Ορθή επανάληψη)
13
23/12/2019
14:00 (Αναβλήθηκε)
15
21/1/2020
 
13:00


Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ετών:  2011, 2012, 2013, 2014, 2015201620172018.