Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «ΑΜΑΡΥΣΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α)  
 

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Παλαιολόγου 9, 151 24 Μαρούσι
Τηλέφωνα: 213 20 31 947, 213 20 31 949
Fax: 213 20 31 941
E-mail: okoipada@maroussi.gr

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου «Αμαρυσία Αρτεμις» (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.), είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, στο οποίο συγχωνεύτηκαν τα Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί Σταθμοί» και «Κ.Α.Π.Η.» και συμπεριλαμβάνει υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και προστασίας ευπαθών κοινωνικών ομάδων .
 
Σκοπός του είναι, η εφαρμογή και υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής για την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους κατοίκους του Δήμου Αμαρουσίου.

Ειδικότερα, οι στόχοι των επιμέρους τομέων του Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. είναι:

 1. H στήριξη των εργαζόμενων γονέων και ιδιαίτερα των μητέρων, μέσα από τη φιλοξενία των παιδιών σε ένα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον, βοηθώντας τα να αναπτυχθούν νοητικά, συναισθηματικά, σωματικά και κοινωνικά.
  Παιδικοί Σταθμοί
   
 2. Η υποστήριξη των ηλικιωμένων ώστε να παραμείνουν, αυτόνομα, ενεργά και ισότιμα μέλη του κοινωνικού συνόλου καθώς και η πρόληψη και αντιμετώπιση των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων τους.
  Κ.Α.Π.Η.
   
 3. Η πρόσβαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας των απόρων συμπολιτών μας καθώς και η πρόληψη και προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων της πόλης.       
  Δημοτικό Κοινωνικό Πολυϊατρείο
  Εθελοντική Αιμοδοσία - Δημοτική Τράπεζα Αίματος
  Κέντρο Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης
  Δημοτικό Κοινωνικό Φαρμακείο
   
 4. Η κάλυψη βασικών αναγκών όπως σίτιση/ένδυση πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, η πληροφόρηση για κοινωνικά / προνοιακά θέματα   καθώς και η παροχή υπηρεσιών κοινωνικής εργασίας, νοσηλευτικής φροντίδας και οικογενειακής βοήθειας σε μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα και ηλικιωμένους.
  Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης - Πρόνοια
  Γωνιά Προσφοράς & Αλληλεγγύης
  Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κοινωνική Μέριμνα»
   
 5. Η   κοινωνική ένταξη και δημιουργική απασχόληση ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, που πλήττονται από κοινωνικό αποκλεισμό όπως τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και τα άτομα με Alzheimer.
  ΚΔΑΠ – ΜΕΑ
  Κέντρο Ημέρας Alzheimer
   
 6. Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και υλοποίηση δράσεων για την προώθηση των θεμάτων Ισότητας των Φύλων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α. πατήστε εδώ


Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2017