Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Κάλυψη λακκουβών ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων

Μεμονωμένες βλάβες σε  πεζοδρόμια / πεζόδρομους /πλατείες
Αρμόδια Υπηρεσία
: Τμήμα Συντήρησης Οδών,  Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νσης Εξωτερικών Συνεργείων.

Για αναφορά αιτήματος παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε:

Τηλεφωνικώς με το Τμήμα Συντήρησης Οδών, Κτιρίων, κοινοχρήστων χώρων και Η/Μ εγκαταστάσεων της Δ/νση Εξωτερικών Συνεργείων, δίνοντας το όνομα σας, το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνση σας και το ακριβές σημείο του προβλήματος.
Γενικά για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων έχει εφαρμογή το άρθρο 24 του κτιριοδομικού κανονισμού ( ΦΕΚ 59Δ/89 ) :¨Υπόχρεοι για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται¨

 
  Μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμμή Δημότη 15321.