Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή Σχολικού Τροχονόμου;  


Τα κριτήρια για την επιλογή του Σχολικού Τροχονόμου είναι:

  • Η Εθελοντική συμμετοχή στην προηγούμενη εφαρμογή του θεσμού. 
  • Η Προηγούμενη εμπειρία σε θέματα αστυνόμευσης και τροχαίας .
  • Η  Γενική παρουσία στον χώρο της περιφέρειας του σχολείου και η συμβολή του σε δραστηριότητες.
  • Η Γνώση της σχολικής κοινότητας για το άτομο και
  • Η ικανότητα να συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή του θεσμού.