Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Πως μπορεί να γίνει κάποιος σχολικός τροχονόμος;  

Οποιοσδήποτε γονιός ή κηδεμόνας μπορεί να κάνει αίτηση προς τον δ/ντή του σχολείου στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
Συστήνεται μία τριμελής επιτροπή που αποτελείται από:

  • Διευθυντή του σχολείου.
  • Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής.
  • Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Η επιτροπή αξιολογεί την αίτηση και αφού εγκριθεί συντάσσει το σχετικό πρακτικό.
Αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται στον Δήμο για την ενημέρωση του.
Η τοποθέτηση του τροχονόμου κρίνεται από την επιτροπή ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται το σχολείο και τις ανάγκες που υπάρχουν.
Το άτομο που έχει εγκριθεί ως σχολικός τροχονόμος εκπαιδεύεται στην Τροχαία Κηφισίας σε θέματα κυκλοφορίας.