Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Παιδεία - Εκπαίδευση  

Πληροφορίες
  
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα - 15124 Μαρούσι
Τηλέφωνο : 213 - 2038294
Fax: 213 - 2038526
Ημέρες και ώρες λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00-15:30.

 

Η στήριξη και ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η υλοποίηση προγραμμάτων για την υποστήριξη της μόρφωσης και την πνευματική καλλιέργεια των μαθητών, υπήρξαν οι άξονες δράσης του Δήμου Αμαρουσίου στον τομέα της εκπαίδευσης.