Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος
Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου 
Πρόσκληση - Συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου (Open Malls) (17/10/2018)

Τοποθεσία:Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα)

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αμαρουσίου  και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» 2014 – 2020.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Επιστροφή