Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΤεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2018

Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2016

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου 
Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας (13/5/2018)

Τοποθεσία:Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου (Βας. Σοφίας 9 και Δημ. Μόσχα)

Σύλλογος Αθμονέων

Κυριακή 13 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας\

Για το πρόγραμμα και την πρόσκληση πατήστε εδώ

Επιστροφή