Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Στρατηγικός Χάρτης Δήμου Αμαρουσίου  


Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στηρίζεται – εφαρμόζεται στο στρατηγικό σχεδιασμό που έχει εκπονήσει ο Δήμος μας και παρουσιάζεται στον ακόλουθο στρατηγικό χάρτη.

strategic_map.ppt (45)