Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Πολιτική Ποιότητας, Διαχείρισης Έργων και Περιβαλλοντική πολιτική  

Η παρακάτω πολιτική αποτελεί τη δέσμευση της Διοίκησης του Δήμου προς τους πολίτες και την τοπική κοινωνία για την ανάληψη μέτρων και δράσεων που θα διασφαλίζουν ολοένα και πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες.

Πολιτική Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 και Διαχείρισης Έργων

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή PDF εδώ

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή PDF εδώ.