Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Χριστουγεννιάτικες Ευχές του Δημάρχου Γ.Πατούλη

 
PRO-EE
PRO-EE (Public Procurement boosts Energy Efficiency – “Η δημόσια αγορά ενισχύει την ενεργειακή αποδοτικότητα”)
 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΟΤΥΠΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Intelligent Energy Europe

ΕΡΓΟ PRO-EE

 

Σκοπός προγράμματος: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy – «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη» είναι το εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επένδυση δράσεων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και την άνοδό μας για μια Ευρώπη πιο έξυπνη ενεργειακά.

Σκοπός του έργου PRO-EE: Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς για ενεργειακά προϊόντα και εξοπλισμό και η επιτάχυνση της διείσδυσής τους στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν μια σειρά κοινών προμηθειών ενεργειακά αποδοτικών προϊόντων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μέσω ενός συνεταιρισμού φορέων που δραστηριοποιούνται σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία). Θα συσταθούν δίκτυα υποστηριζόμενα από εθνικές οργανώσεις εμπειρογνωμόνων τα οποία θα παρέχουν πρακτικές και τεχνικές συμβουλές στις τοπικές αρχές.

Στο έργο συμμετέχει η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου ως εταίρος. Η χρονική διάρκεια του έργου είναι συνολικά 36 μήνες , εφαρμόζεται από την 1/11/2007 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31/10/2010.

Website: http://www.pro-ee.eu/

Επιστροφή