Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος ΔήμοςΠ Α Ρ Α Τ Α Σ Η
Εγγραφών-Επανεγγραφών
σχολικού έτους 2017-2018
στους Δημοτικούς Παιδικούς
Σταθμούς του Αμαρουσίου
έως και τη
Δευτέρα   3/7/2017

Τέλος Ακίνητης Περιουσίας

Πληροφορίες

Διεύθυνση: Τμήμα Εσόδων, ισόγειο Δημαρχιακού Μεγάρου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα. Μαρούσι, Τ.Κ. 15124.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-2038022, 213-2038023 και 213-2038026.
 

Ποιος νόμος επιβάλλει την καταβολή του Τ.Α.Π;
Η καταβολή του Τ.Α.Π επιβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 17 του Ν. 2130/93

Πώς εξοφλείται η οφειλή Τ.Α.Π;

  • Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται απευθείας  μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Στις περιπτώσεις που προκύπτει διαφορά στη χρέωση των τετραγωνικών μέτρων στο λογαριασμό της ΔΕΗ, το ποσό της επιπλέον οφειλής εξοφλείται στο Ταμείο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με ταχυδρομική επιταγή προς τον Δήμο Αμαρουσίου.
  • Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα (κτίσματα ή οικόπεδα) η είσπραξη του Τ.Α.Π γίνεται από τους Δήμους ή Κοινότητες στους οποίους ανήκουν και δηλώνονται. Το ποσό της οφειλής εξοφλείται στο Ταμείο του Δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή με ταχυδρομική επιταγή προς τον Δήμο Αμαρουσίου.

Πόσο απαραίτητη είναι η βεβαίωση ΤΑΠ;
Η βεβαίωση ΤΑΠ είναι απολύτως απαραίτητη για την σύνταξη συμβολαίων και την μεταβίβαση ακινήτου.