Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Τμήμα Αυθαιρέτων - Επικίνδυνων - Εργασιών

Το Τμήμα Αυθαιρέτων της Πολεοδομίας Αμαρουσίου ασχολείται με τις αυθαίρετες κατασκευές, συγκεκριμένα:

 • Καταγγελίες αυθαιρέτων.
 • Πρόστιμα αυθαιρέτων.
 • Διαδικασία κατεδάφισης αυθαιρέτων.
 • Ένσταση επί της έκθεσης αυτοψίας αυθαιρέτου.
 • Σύνταξη φακέλου εξαίρεσης από κατεδάφιση αυθαιρέτου.
 • Αίτηση για μείωση προστίμου αυθαιρέτου.
 • Αίτηση επικινδύνων.
 • Αίτηση για υγρασίες.
 • Αίτηση για ηλεκτροδότηση για αυθαίρετα, κτίσματα προ του 55, για οικόπεδα και πινακίδες.
 • Βεβαιώσεις για κτίσματα που έχουν νομιμοποιηθεί ή έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση.
 • Ολοκλήρωση διαδικασίας Ν.1337/83 ή Ν.<720/77 κλπ.