Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 
Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Αποσκοπεί στη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της πόλης, έχοντας ως κύριο άξονα την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος και ασχολείται:

  • Τροποποιήσεις σχεδίων (Δ.Ι) 
  • Υποβολή Δήλωσης Ιδιοκτησίας
  • Πράξεις Εφαρμογής
  • Βεβαιώσεις πολεοδομικού περιεχομένου
  • Κτηματολογικά Στοιχεία
  • Έγκριση δρόμων πριν το 1923
  • Απαλλοτριώσεις σχεδίου Πόλεως
  • Περιοχές Ζ.Ο.Ε
  • Ένταξη περιοχών εκτός σχεδίου & εντός ορίων του Γ.Π.Σ