Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Υπουργείο Υγείας: Αυτοί είναι οι κανόνες υγιεινής για την προστασία από τον κορωνοϊό


Κατευθυντήριες Οδηγίες και Μέτρα Πρόληψης σε εργασιακούς χώρους για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό περιπτώσεων λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό-2019 SARS-CoV-2


Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγίες για τη διαχείριση απορριμμάτων για περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού


ΕΔΔΥΠΠΥ: Οδηγίες COVID 19


Μένουμε Σπίτι, Βγαίνουμε Νικητές
ΓΓ Πολιτικής Προστασίας

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση των χώρων Αστικού Πρασίνου


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου
Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2019

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Δήμου ΑμαρουσίουΜέλη  
 
Πληροφορίες

Διεύθυνση: Το Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.20.38-160,162-165.169Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  είναι ως εξής:

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
Ρώτας Κων/νος    Πρόεδρος
Τσιπουράκης Στέφανος Αντιπρόεδρος
Κάββαλος Ευάγγελος Τακτικό Μέλος
Πέππας Νικόλαος   Τακτικό Μέλος
Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη  Τακτικό Μέλος
Κόνιαρης Πέτρος Τακτικό Μέλος
Ιωάννου Αικατερίνη  Τακτικό Μέλος
Κανάρη Ντάλη Κυριακή Τακτικό Μέλος 
Κούκουζας Πέτρος Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος
Καραμέρος Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
Φωτοπούλου Νταλαμπέκη Άννα Αναπληρωματικό Μέλος
Μπούρας Βασίλειος Αναπληρωματικό Μέλος
Μπόγδανος Σπυρίδων Αναπληρωματικό Μέλος
Μαρτίνη Σταματία Αναπληρωματικό Μέλος


Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (281/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, η Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και η Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου μεριμνά μεταξύ άλλων για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.