Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Μέλη  
 
Πληροφορίες

Διεύθυνση: Το Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 213.20.38-160,162-165.169Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  είναι ως εξής:

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
Ρώτας Κων/νος    Πρόεδρος
Τσιπουράκης Στέφανος Αντιπρόεδρος
Κάββαλος Ευάγγελος Τακτικό Μέλος
Πέππας Νικόλαος   Τακτικό Μέλος
Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη  Τακτικό Μέλος
Κόνιαρης Πέτρος Τακτικό Μέλος
Ιωάννου Αικατερίνη  Τακτικό Μέλος
Κανάρη Ντάλη Κυριακή Τακτικό Μέλος 
Κούκουζας Πέτρος Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Αναπληρωματικό Μέλος
Καραμέρος Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος
Φωτοπούλου Νταλαμπέκη Άννα Αναπληρωματικό Μέλος
Μπούρας Βασίλειος Αναπληρωματικό Μέλος
Μπόγδανος Σπυρίδων Αναπληρωματικό Μέλος
Μαρτίνη Σταματία Αναπληρωματικό Μέλος


Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (281/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ)

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, η Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και η Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου μεριμνά μεταξύ άλλων για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.