Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2019

Σχέδιο Προϋπολογισμού 2019

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2017

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


 Μέλη  
 
Πληροφορίες

Διεύθυνση: Το Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (213) 2038144, 160, 162-165
Φαξ: (213) 2038515


Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  είναι ως εξής:

Τακτικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 
Ζήκος Γεώργιος Πρόεδρος
Ψάλτη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος
Βλάχος Κωνσταντίνος Τακτικό Μέλος
Γαρδέλης Επαμεινώνδας Τακτικό Μέλος
Λεκκα - Καλαντζάκη Ελένη Τακτικό Μέλος
Πέππας Νικόλαος Τακτικό Μέλος
Χαλιώτη Ειρήνη – Μαρία Τακτικό Μέλος
Φωτόπουλος Αθανάσιος Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Κάββαλος Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος
Κόνιαρης Πέτρος Αναπληρωματικό Μέλος
Κουτσουβέλης Δημήτριος Αναπληρωματικό Μέλος
Σαγρής Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος
Φραγκάκη Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος
 

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, η Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και η Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου μεριμνά μεταξύ άλλων για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.