Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Παρατηρήσεις
1
17/1/2017
18:30
2
31/1/2017
18:30
3
9/2/2017
17:30 (Έκτακτη συνεδρίαση - Αναβλήθηκε)
4
21/2/2017
 
5
2/3/2017
19:00
6
5/3/2017
17:00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
7
20/3/2017

19:00

8
4/4/2017

18:30

9
25/4/2017
19:00
10
9/5/2017
19:00
11
23/5/2017
18:30 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
12
30/5/2017
 

 19:00

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ετών: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.