Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


 Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Παρατηρήσεις
1
17/1/2017
18:30
2
31/1/2017
18:30
3
9/2/2017
17:30 [Έκτακτη συνεδρίαση - Αναβλήθηκε]
4
21/2/2017
18:00
5
2/3/2017
19:00
6
5/3/2017
17:00
7
20/3/2017
19:00
8
4/4/2017
18:30
9
25/4/2017
19:00
10
9/5/2017
19:00
11
23/5/2017
18:30 [Αναβλήθηκε]
12
30/5/2017
19:00
13
6/6/2017
18:30
14
27/6/2017
18:30 [Ειδική]
15
27/6/2017
20:30
16
20/6/2017
20:30 [Έκτακτη]
17
11/7/2017
18:30
18
18/7/2017
19:00 [Έκτακτη]
19
1/8/2017

18:30

20
5/9/2017

18:30

<< < 1 2 > >>

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ετών: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.