Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

 

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος

 Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου  
 
Πρόσκληση
Αποφάσεις
Παρατηρήσεις
1
10/1/2018

11:00 ΕΚΤΑΚΤΗ

9
8/5/2018

18:00 ΕΚΤΑΚΤΗ

11
6/6/2018

12:00  ΕΚΤΑΚΤΗ

12
26/6/2018

18:00 ΕΙΔΙΚΗ

14
26/6/2018

20:00 (ορθή επανάληψη πρόσκλησης)

16
24/7/2018

18:00 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

17
26/7/2018

18:00 ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου ετών: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 , 2017