Δήμος Αμαρουσίου, αρχική σελίδα
Γραμμή Δημότη

o

Ο Δήμος κοντά στον πολίτη

Μαρούσι, Ανθρώπινος Δήμος


Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αμαρουσίου 2020

Ισολογισμός Δήμου Αμαρουσίου 2018

Απολογισμός Δήμου Αμαρουσίου & ΝΠΔΔ 2017

Στρατηγικός Σχεδιασμός Δήμου Αμαρουσίου


Υποβολή αιτήσεων δημοτών και φορέων για τη συμμετοχή τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

 Μέλη  
 
Πληροφορίες

Διεύθυνση: Το Γρ. Δημοτικού Συμβουλίου, Οικονομικής Επιτροπής και Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου βρίσκεται στον 1ο όροφο του Δημαρχιακού Μεγάρου Αμαρουσίου, Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα, Τ.Κ. 15124 Μαρούσι.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: (213) 2038144, 160, 162-165
Φαξ: (213) 2038515

Τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής έχουν ως εξής:

Τακτικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Σταθούλης Σπυρίδων Πρόεδρος
Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας Αντιπρόεδρος
Nικολαράκος Ιωάννης Τακτικό Μέλος
Σαγρής Παναγιώτης Τακτικό Μέλος
Παπαδόπουλος Μιχαήλ Τακτικό Μέλος
Βλάχου – Σταματάκη Ελένη Τακτικό Μέλος
Γώγου Μαρία Τακτικό Μέλος
Καραμέρος Γεώργιος Τακτικό Μέλος
Μπούρας Βασίλειος Τακτικό Μέλος

Αναπληρωματικά Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Λέκκα Καλαντζάκη Ελένη Αναπληρωματικό Μέλος
Ιωάννου Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος
Βουρλάκη Αικατερίνη Αναπληρωματικό Μέλος
Μαρτίνη Σταματία (Τίνα) Αναπληρωματικό Μέλος
Μπόγδανος Σπυρίδων Αναπληρωματικό Μέλος
Κανάρη Ντάλη Κυριακή Αναπληρωματικό Μέλος
Κούκουζας Πέτρος Αναπληρωματικό Μέλος


 

Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αμαρουσίου

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου, η Μονάδα Γ' Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και η Μονάδα Δ' Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αμαρουσίου μεριμνά μεταξύ άλλων για τη σύνταξη της ημερήσιας διάταξης των προς συζήτηση θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου και των Επιτροπών.